Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - shmyo@gelisim.edu.tr

Haberler

Tüm HaberlerBölümler


AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI gelişim üniversitesi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı ...

Daha Fazlasını Oku
AMELİYATHANE HİZMETLERİ gelişim üniversitesi

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

İGÜ Ameliyathane Hizmetleri programının amacı ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ...

Daha Fazlasını Oku
ANESTEZİ gelişim üniversitesi

ANESTEZİ

Ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumunu inceleyecek, hastanın sağlık durumunu göz önünde bulundurarak gerekli anestezi (narkoz, uyutucu madde) ...

Daha Fazlasını Oku
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ gelişim üniversitesi

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımı ...

Daha Fazlasını Oku
ÇOCUK GELİŞİMİ gelişim üniversitesi

ÇOCUK GELİŞİMİ

Çocuk Gelişimi programının amacı, 0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan ...

Daha Fazlasını Oku
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ gelişim üniversitesi

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli ve teknik yetiştirilmesidir. Programdan mezun olan öğrencilerimizin görevi, Diş hekimi ...

Daha Fazlasını Oku
DİYALİZ gelişim üniversitesi

DİYALİZ

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinasına alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında, diyaliz ünitelerinde çalışacak ...

Daha Fazlasını Oku
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ gelişim üniversitesi

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

Programın amacı, beyindeki bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi veya bu fonksiyonların yitimi ile ortaya çıkacak hastalıkların tetkiki için ...

Daha Fazlasını Oku
FİZYOTERAPİ gelişim üniversitesi

FİZYOTERAPİ

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip ve edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri ...

Daha Fazlasını Oku
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ gelişim üniversitesi

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programının amacı; gıda hammaddesi işleyen tüm işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim ...

Daha Fazlasını Oku
İLK VE ACİL YARDIM gelişim üniversitesi

İLK VE ACİL YARDIM

İlk ve acil yardım programı ile hastane öncesi acil müdahale hizmetlerini profesyonel anlamda verip, ardından hasta ve yaralılara ...

Daha Fazlasını Oku
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ gelişim üniversitesi

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ

Öğrencilere laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. ...

Daha Fazlasını Oku
ODYOMETRİ gelişim üniversitesi

ODYOMETRİ

Odyometri programının esas amacı, işitme ve işitme kayıplarının ölçülerek değerlendirilmesi alanında çalışma yapabilecek önlisans düzeyinde eğitim görmüş teknik ...

Daha Fazlasını Oku
OPTİSYENLİK gelişim üniversitesi

OPTİSYENLİK

Optisyenlik Programı'nın amacı, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulamasını ...

Daha Fazlasını Oku
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ gelişim üniversitesi

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

Bu program değişik nedenlerle kolları ve bacakları gibi uzuvlarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek ...

Daha Fazlasını Oku
OTOPSİ YARDIMCILIĞI gelişim üniversitesi

OTOPSİ YARDIMCILIĞI

Otopsi Yardımcılığı Programının amacı otopsi öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, otopsi ...

Daha Fazlasını Oku
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ gelişim üniversitesi

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Patoloji Laboratuvarlarında; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen ...

Daha Fazlasını Oku
PODOLOJİ gelişim üniversitesi

PODOLOJİ

Ayak sağlığını korumaya ve oluşabilecek hastalıkları önlemeye yönelik gerekli bilgi ve beceriye sahip, hekimlerle işbirliği içerisinde çalışabilen sağlık ...

Daha Fazlasını Oku
RADYOTERAPİ gelişim üniversitesi

RADYOTERAPİ

Makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın ...

Daha Fazlasını Oku
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ gelişim üniversitesi

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Pogramramının amacı cilt bakımı, saç tasarımı, makyaj, masaj, el-ayak ve vücut bakımı konularında ...

Daha Fazlasını Oku
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ gelişim üniversitesi

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Hızla değişen ve gelişen sağlık alanında; sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı, sağlık ve hastane yönetiminde işletmecilik bilgisine sahip, sağlık ...

Daha Fazlasını Oku
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK gelişim üniversitesi

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı Sağlık sektörünün kamu ve özel alanlarında istihdam edilmek üzere; Bir sağlık kuruluşunun ...

Daha Fazlasını Oku
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ gelişim üniversitesi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Ulusal Sağlık sektöründe, güncel teknolojiyi kullanan iyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike ...

Daha Fazlasını Oku
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ gelişim üniversitesi

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Sağlık kurumları bünyesinde bulunan tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri ...

Daha Fazlasını Oku