Uluslararası Asya-Pasifik çalışmaları sempozyumu

Uluslararası Asya-Pasifik çalışmaları sempozyumu

22.10.2019 Sal 05:09

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ‘Birinci Uluslararası Asya - Pasifik Sempozyumu’, 23 - 24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tema olarak ‘Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle Güney Asya’nın seçildiği sempozyumda Asya-Pasifik çalışmalarına olan ilginin artırılması hedefleniyor.

  Uluslararası Asya-Pasifik çalışmaları sempozyumu
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kırklareli Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAM) ve Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) iş birliğiyle düzenlenen 1’inci Uluslararası Asya – Pasifik Sempozyumuna 12 ülkeden yerli ve yabancı akademisyenlerin katılıp, sunum yapması bekleniyor.

 

DOÇ. DR. EKŞİ: EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN KATKI SAĞLAYACAĞIZ


İGÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyumda Güney Asya ülkeleri, siyasi, iktisadi ve toplumsal yönleriyle ele alınacak. Sempozyuma ilişkin açıklama yapan KADAM Müdürü Doç. Dr. Muharrem Ekşi, “Uluslararası düzeyde düzenlenen bu sempozyumla Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesindeki akademisyen, uzman ve gazeteci gibi sivil alanda etkileşiminin artmasına katkı sağlanması kamu diplomasisi faaliyeti olarak düşünülüyor. Kamu diplomasisi uygulaması olarak bu sempozyumun Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmesine sivil alandan sosyo-kültürel düzeyde katkı sağlanacaktır” dedi.

PROF. DR. DURGUN: SORUNLARA ÇÖZÜM SUNMAYI HEDEFLİYORUZ


İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun da, “Şu anda var olan siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulmasını hedefliyoruz. Bölgeye özgü dinamiklerin ve bölgenin taşıdığı potansiyelin tartışılacağı akademik bir zemin oluşturmak istiyoruz. Ayrıca Türkiye’de henüz olgunlaşma aşamasında olan Asya-Pasifik çalışmalarına olan ilgiyi de artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.


DOÇ. DR. OKTAY: BÖLGEDEKİ POLİTİKALARA BİLİMSEL KATKI SUNMAK İSTİYORUZ


Sempozyumun büyük öneme sahip olduğunu belirten KAFKASSAM Başkanı Doç. Dr. Hasan Oktay ise, “Uluslararası arenada özellikle gelişen ekonomisi ile güç dengelerini değiştirecek potansiyel taşıyan Güney Asya ve Asya-Pasifik Bölesi yaşadığı siyasi gelişmeler nedeni ile de küresel güçleri kendisine çekmektedir. Uluslararası ilişkilerde bölgesel şartlar ve bu şartlara bağlı iş birliklerinin konu edildiği teori ve yaklaşımların coğrafyaya atıfla kavramsallaştırdığı Asya- Pasifik bugün bilimsel çalışmalarda sınırları, çalışmanın konusuna göre şekillenen bir bölgedir. Asya-Pasifik genel itibarı ile Asya kıtasının Pasifik kıyıları ülkelerini kapsar ve bölge ülkelerinin gün geçtikçe dünya gündemini meşgul etmelerinin başlıca sebebi nüfus artışı ve jeopolitiğidir. Dünyanın dört bir yanından kıymetli bilim insanlarının ve araştırmacıların katkı sunduğu sempozyum umut ediyoruz ki ülkemize coğrafyaya yönelik geliştirilecek olan politikaların şekillenmesinde bilimsel katkı sunacaktır. Bu vesile ile Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak bu kıymetli organizasyonun bir 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01