TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Program Başkanı Mesajı

25.05.2018 Cum 10:54
Kıymetli Öğrenciler,
 
Sağlık sektörünün çeşitli branşlarına nitelikli elemanlar yetiştirmek misyonuyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarından Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan modern ders programı ile günümüz laboratuvarlarının ihtiyacı olan nitelikli tıbbi laboratuvar teknikerlerini yetiştirmektedir. Tıbbi laboratuvar teknikerleri kişilerin sağlık durumlarının, hastalıklara neden olan etmenlerin laboratuvar araştırılmasında görev almaktadır.
 
Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde hazırlanan müfredatı, teorik derslerin yanı sıra laboratuvarda verilen uygulamalı dersleri, uzman akademik kadrosu, teknik altyapısı ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tıbbi bilgiye, ilerleyen teknolojik gelişmelere, yeni modern tekniklere hakim, toplum sağlığını gözeten, etik değerlere bağlı, hayat boyu öğrenme prensibini benimsemiş teknikerleri  sağlık sektörüne hazırlamaktadır.
 
Kaliteli eğitimde sürdürülebilirliğin sağlanması için sürekli gelişim içinde olan üniversitemizde yetiştirdiğimiz mesleğinde fark yaratan, başarılı genç nesiller ile toplumda değer yaratmayı topluma fayda sağlamayı hedefliyoruz. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü olarak değişime, gelişime açık öğrencilerimizin her zaman yanında durmaya devam edeceğiz. Mezunlarımızla geleceğin güzelleşmesine katkı sağlarken sizleri de aramıza katılmaya davet ediyoruz.


 
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZGEN
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01