OTOPSİ YARDIMCILIĞI

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Otopsi Yardımcılığı Programının amacı otopsi öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, otopsi birimlerinin kalite kontrol ve güvencesini bilen teknikerler yetiştirmek ve mezuniyet sonrasında direk olarak Adli Tıp Kurumlarında ve hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde Adli Tıp Uzmanı ile birlikte çalışarak otopsi sonrası ceset ve dokular üzerinde yapılacak işlemleri en iyi şekilde yapabilecek yardımcı personel yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Mesleki alanıyla ilgili temel düzeyde teorik ve uygulama bilgilerini kullanabilen,

-Cenazeden alınan örnekleri korur, ilgili laboratuvara teslim eder ya da gönderebilen,

-Otopsi sonrası cenazenin transferi ve bir sonraki vaka için cerrahi alet ve malzemeleri kullanıma hazır hale getirebilen,

-Otopsi ile ilgili kanuni düzenlemeleri bilen,

-Otopsi öncesi otopsi salonundaki tüm hazırlıkları yapabilen,

-Meslek alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip adlı tıp teknikeri yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Bölüm mezunları Adli Tıp Ana Bilim Dallarında,  Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı grup başkanlıkları, şube müdürlükleri ile adliyelerde otopsi yardımcıları olarak çalışabilmektedir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir. 

Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Otopsi teknikerliği mezunları DGS sınavında başarılı olmaları durumunda dört yıllık Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr