ODYOMETRİ

Yenidoğan İşitme Tarama Programı'nın önemi

10.05.2019 Cum 10:28

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), Odyometri Program Başkanı, Öğr. Gör. Tuba Polat Yenidoğan İşitme Tarama Programının önemi hakkında konuştu.

İGÜ SHMYO Odyometri
Öğr. Gör. Tuba Polat, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bebeklerde konuşma ve lisan gelişimi, yaşamın ilk yılarında özellikle ilk aylarda oldukça hızlı  gelişim gösterir. Erken bebeklik döneminde bebeklerinin normal işitmeye sahip olması, konuşma ve lisan gelişimiyle beraber sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi açısından da son derece önem taşır. Bu nedenle konjenital anomaliler arasında sık görülen işitme kayıplarının erken dönemde fark edilememesi, işitme engelli çocuğun konuşma ve lisan becerisinde gerilik, akademik performansında zayıflık, kişisel ve sosyal alanda uyumsuzluk, duygusal sıkıntılar gibi bireyi yaşamı boyu etkileyen engellilik durumuna yol açar" dedi.

"Türkiye’de yenidoğan işitme kaybı görülme oranı hakkında  yapılan çalışmalarda, yenidoğanlarda  2:1000 oranında ileri derecede işitme kaybı saptanmıştır. Bebeklik döneminde objektif test yöntemleri ile işitme kaybının erken tespit edilmesini sağlayacak teknolojilerin gelişmesi, konjenital işitme kayıplarının doğumdan sonra ilk günlerde  belirlenmesini sağlamıştır. Erken dönemde tanısı  konup işitme cihazı ile amplifikasyon uygulanan ve aynı zamanda özel işitsel eğitim verilmeye başlanan bebekler tüm gelişim alanlarında ve okul başarısında yaşıtlarına yakın performans gösterirler. İşitme cihazı kullanması gereken bebeklere altı aylıkken cihaz uygulandığında konuşma ve diğer alanlardaki gelişimleri, daha geç yaşta cihaz kullanmaya başlayan bebeklere göre daha iyi düzeye gelir"

"Önceki yıllarda sadece riskli bebeklerin işitme taramasının yapılması görüşü etkiliyken artık tüm dünyada ve Türkiye’de tüm yenidoğanların işitme taramasının yapılması uzmanlar tarafından kabul görmektedir. Dünyadaki gelişime paralel olarak Türkiye’de de yenidoğan işitme taraması programının temelleri atılmış ve hastanelerde doğan her bebeğe taburcu olmadan önce işitme testi uygulanması, testi geçemeyen bebeklerin ise üç ay içinde odyolojik değerlendirmelerinin tamamlanıp, işitme kaybı olan bebekler saptanarak  bebeklere altı aylık olmadan önce cihaz ve eğitim için yönlendirilme çalışmaları yapılmaktadır"

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01