ODYOMETRİ

2018 - 2019 Bahar Dönemi Odyometri Program Başkanı Mesajı

07.02.2019 Per 03:34

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Odyometri Programı Program Başkanı Öğr. Gör. Tuba POLAT'ın Dönem Açılış Mesajı

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sevgili Gençler,

            2018-2019 eğitim yılı güz  dönemini geride bırakarak bahar dönemine başlamış bulunmaktayız. İnsan hayatında çeşitli dönemler vardır. Hayatımız boyunca en önemli dönemi okul hayatı almaktadır. Okul yalnızca kişinin hayat standartlarını yükseltecek ve iyi bir meslek sahibi olmayı sağlayacak bilgi ve beceriyi öğretmetle kalmaz. Okul bilgi ve beceriyi vererek mesleki uygulamalardaki başarıyı sağlayarak aynı zamanda,  toplum yapılarını, insan ilişkilerinin nasıl olacağını, toplumsal ve kişisel sorumlulukların neler olacağını, hizmet ettiği toplumun maddi manevi değerlerinide öğrencilere aktarır ve davranış haline getirir.
           Çağdaş ve demokratik bir ortamda yaşamanın yolu demokratik okul kültürüyle başlar. Bu kültürün oluşması için hepimizin katkısı gereklidir. Güçlü ve kesintisiz aydınlık bir gelecek için için olması gereken, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmayan, insan haklarına saygı duyan, bireysel farklılıkları kabul eden, ötekileştirmeyen,  şiddet ve terörü bir çözüm yolu olarak görmeyen kültürel değerlerini bilen, bayrağını ve ülkesini seven, maddi manevi değerlerle yoğrulmuş, kendine güvenen idealist gençliktir. Gelişim üniversitesi buna sahiptir. Çünkü siz varsınız.
Gelişim üniversitesinde öğrenim gören siz gençlerimiz, mesleki yeterlilik ve akademik başarının yanı sıra, düşünen, araştıran, inceleyen, sorgulayan, hayatında karşılaştığı problemlere  bilimsel çözümler üreten, ileri iletişim kurma becerisine sahip özgüveni ve öz saygısı yüksek kişiler olarak hayata atılacaksınız.
Yeni öğretim yılının bahar döneminde hepinize başarılar dilerim.
 

 
                                                                                                                                 Öğr. Gör. Tuba POLAT
                                                                                                                                 Odyometri Program Başkanı

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr