ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

Program Başkanı Mesajı

25.05.2018 Cum 11:14
Sevgili Gençler,
 
Elektronörofizyoloji Bölümü; merkezi sinir sistemi bozukluklarına bağlı olarak meydana gelen  beyinsel, bilişsel bozuklukların ve bu bozukluklara bağlı olarak  ortaya çıkan hastalıkların teşhis edilmesi için kullanılan nörofizyolojik yöntemleri uzman hekim gözetiminde hastalara uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip Elektronörofizyoloji Teknikerleri yetiştirilen 2 yıllık bir önlisans programıdır. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin uluslararasılaşma hedefine uygun olarak hazırlanan müfredatta öğrencilerimize Elektronörofizyoloji Laboratuvarı’nda uygulamalı dersler de verilmektedir.
 
Mezuniyetleri sonrası “Elektronörofizyoloji Teknikeri” olan öğrencilerimiz sağlık kurumlarında işe başladıklarında, görevleri kapsamında uzman hekimin denetiminde, elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG), polisomnografi (PSG), pozitif hava yolu basıncı (PAP) titrasyonu, uyarılmış potansiyel çalışmaları gibi elektronörofizyolojik uygulamaları yapmaktır. Uygulamalı araştırma ve eğitim veren İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü mezunları  başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanlarının gözetimi ve denetiminde özel ve kamu hastanelerinde ve polikliniklerde elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri, uyku ünitelerinde iş imkanına sahip olmaktadır. Pek çok branşta hizmet verebilecek sağlık teknikerlerinin yetiştirildiği Elektronörofizyoloji Bölümü sağlık sektörüne nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmeye devam etmektedir ve edecektir.
Sizlerin de geleceğin nitelikli sağlık personeli arasında yerinizi almanızı sağlayacak İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne davet ediyorum.
 


Öğr. Gör. Sevinç BABA
Elektronörofizyoloji Program Başkanı

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr