DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

Diş Protez Teknisyenliği Çalışma Alanları

15.03.2019 Cum 08:04

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), Diş Protez Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erdem Polat, Diş Protez Teknisyenliği'nin Çalışma Alanlarını aktarıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Protez Teknisyenliği Çalışma Alanları
Diş Protez Teknisyenliği; diş hekimliğiyle koordine ve laboratuvar ortamında çalışan bir meslek grubu olup mezunlar gerek özel sektör gerekse devlet hastaneleri ve ADSM(Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi)’lerde çalışma imkanlarına sahiptirler. Diş Protez Teknolojisi, Diş Protez Teknikerliği ve Diş Protez bölümlerinden mezun olanlar devlet hastaneleri ve ADSM’lerde görev alabilmek için öncelikle KPSS sınavına girmek durumundadırlar. KPSS sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki bölümden oluşan bir sınavdır. Genel Yetenek bölümünde sözel ve sayısal sorular yarı yarıya yer alırken, Genel Kültür bölümünde ise Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi ve ülke ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konular hakkında sorular yer almaktadır.

2018 yılında son olarak yapılan 2018/5 sayılı KPSS sınavında açılan 9000 kişilik toplam kontenjanın 90 adedi Diş Protez Teknisyenlerine ait olup bu sayının sadece 10 adedi İstanbul’da yer alan kuruluşları kapsamaktadır. Söz konusu 2018/5 sayılı sınavda başarılı olanlar 79,67(en düşük)- 83,98(en yüksek) puan aralığında yer almışlardır. Sınava başvurular ÖSYM üzerinden yapılmakta ve sınav 130 dakika sürmektedir. Başvuru sırasında ÖSYM KPSS Kılavuzu’nun Ön Lisans kitapçığı dikkate alınarak kitapçıkta yer alan Tablo-4’e göre mesleki kodlamalar yapılması gerekmektedir. Tablo-4’te Diş Protez bölümü 1143, Diş Protez Teknikerliği bölümü 8519 ve Diş Protez Teknolojisi bölümü 9081 numaralı kodlara sahip olup başvuru esnasında bu kodlamalar işaretlenmelidir.

KPSS sınavı her yıl iki kez yapılan ve farklı kontenjanlara sahip bir sınavdır. Atama yapılabilmesi için açılan kadro miktarı, başvuran kişi sayısı ve alınan puanlar ile beraber kadro yerleri ve tercih durumları da sonucu etkileyen unsurlardır. Tercih yapılırken tüm bunların değerlendirilmesi kişilerin menfaatine olacaktır.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01