ÇOCUK GELİŞİMİ

2. Ulusal Çocuk Kongresi İstanbul'da Gerçekleşti

15.03.2019 Cum 07:49

Sosyal Hizmet Federasyonu’nun ilkini Ankara’da gerçekleştirdiği Çocuk Koruma Kongresi’nin ikincisi bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. Gündemden düşmesini istediğimiz ancak maalesef her geçen gün artan çocuk istismarı ve ihmaline yönelik bilgi, deneyim ve önerilerin paylaşıldığı kongre, multidisipliner yaklaşımı vurgulaması yönünden de önem arz eden bir kongre olmuştur.

İstanbul Gelişim Üniversitesi - 2. Ulusal Çocuk Kongresi İstanbul'da Gerçekleşti
Sosyal Hizmet Federasyonu’nun ilkini Ankara’da gerçekleştirdiği Çocuk Koruma Kongresi’nin ikincisi bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. Gündemden düşmesini istediğimiz ancak maalesef her geçen gün artan çocuk istismarı ve ihmaline yönelik bilgi, deneyim ve önerilerin paylaşıldığı kongre, multidisipliner yaklaşımı vurgulaması yönünden de önem arz eden bir kongre olmuştur.

2-3 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşen kongrenin bilimsel danışma kurulunda üniversitemiz Çocuk Gelişimi Programı öğretim görevlisi hocalarımız da yer almış olup, kongre programı dahilinde konuşmalar yapmışlardır. Öğrencilerimizin de katılımıyla kongrede İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programını farklı okul, farklı sahalara tanıtmış olmanın haklı gururu yaşanmıştır.

İlk gün çocuğun üstün yararı, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesinde multidisipliner yaklaşımlar, çocuk yaşamı ve gelişiminde edebiyat ve müziğin yeri oturumlarında alan uzmanları konuşmalarını gerçekleştirmiştir. İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Öğr. Gör. Merve Mercan çocuk ihmal ve istismarının önlenmesinde multidisipliner yaklaşımlar oturumunda ‘Çocukla İletişim ve Çocuğu Tanıma Teknikleri’nde bahsetmiş, aynı oturumda Sosyal Hizmet Uzmanı Alp Maçkan ‘Çocuk ve Bağımlılık’ ve Avukat Süreyya Kardelen Yarli de ‘Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuğun Yeri’ konularında görüşlerini paylaşmışlardır. İkinci gün ise toplumsal cinsiyet inşasında çocuk olmak ve çocuk haklarını özümsemek, yaşatabilmek ve çocuğun değeri oturumlarında yine alanında uzman hocaların sunumları ile devam etmiş ve kongre sonlandırılmıştır. Her oturumun sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır. Kongre süresince birçok proje önerisi dile getirilmiş, birçok soruna ışık tutulmuş ve tüm meslek gruplarının çocuğun yüksek yararı için kendi payına düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Öğrencilerimizin aktif rol aldığı ve farklı meslek grupları ile etkileşimde bulunma fırsatı yakaladığı bu bilimsel organizasyonda, katılımcıların bir iletişim ağı oluşturması sağlanmış ve konuşulan sorunların çözümüne yönelik önerilerin yetkili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesinin teminatı alınmıştır. Kongreye katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Çocuk Gelişimi Programı/Bölümü öğrencilerine, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine, kongre düzenleme kuruluna ve üniversite temsilcilerine tüm çocuklarımız adına teşekkür eder bu tür organizasyonları planlama, uygulama ve katılma konusunda başarılarının devamını dileriz.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr