AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Ameliyathanelerde Robotik Dönem

13.03.2019 Çar 11:12

Robot sözcüğü ilk olarak 1920’li yıllarda Karel Capek tarafından yazılan “Rossum’un Evrensel Robotları” oyununda kullanılmıştır. Sonraki yıllarda insanın yerini tamamen alabilecek, bazı alanlarda insanlara yardım edebilecek sistemlerin geliştirilmesi için çalışmaların startı verilmiştir.

Ameliyathane Hizmetleri SHMYO
Robot sözcüğü ilk olarak 1920’li yıllarda Karel Capek tarafından yazılan “Rossum’un Evrensel Robotları” oyununda kullanılmıştır. Sonraki yıllarda insanın yerini tamamen alabilecek, bazı alanlarda insanlara yardım edebilecek sistemlerin geliştirilmesi için çalışmaların startı verilmiştir. Robotik cerrahi ile hastalara daha az invaziv yaklaşımda bulunulduğu için postoperatif dönemde yara iyileşme süreci daha hızlı olmaktadır.

Robotik cerrahi sistemleri ameliyathanelerde ilk olarak beyin cerrahisi ve ortopedi alanlarında kullanılmıştır. 1985 yılında Unimation tarafından geliştirilen Programmable Universal Machine for Assembly (PUMA®) isimli robot ile beyin cerrahisinde biyopsi yapılmıştır. 1992 yılında ROBODOC® (Integrated Surgical Systems Inc., Sacramento, CA) ile ortopedi alanında robotik ortopedik girişim gerçekleştirilmiştir. 1990’ların başında telemanipulatörler geliştirilmiş ve el cerrahisinde kullanılmıştır. 2001’de, New York’da bir cerrah RS ve telekomünikasyon cihazları kullanarak bir hastayı ameliyat etmiştir.

Ülkemizde Robotik cerrahi ilk kez 2005 yılında uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde robotik cerrahi ile ilk başarılı akciğer ameliyatı Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Cerrahi girişimlerde robot kullanımı, modern cerrahi alanında hızla artmaktadır. Günümüzde robotik cerrahi; çocuk cerrahisinden, ürolojiye, kardiyovasküler cerrahiye pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı Robotik cerrahi alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip, alanında eğitimli profesyonellere olan ihtiyaç artmaktadır.
 


Öğr. Gör. Tuba Öz

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01