AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve ameliyata giren ekipte yer alıp uygulama açısından destek veren yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Ameliyat olacak hastanın en az risk altında sağaltım ve sağkalımını sağlamak için en ileri teknolojiyi sınıflandırır ve uygular.

Kariyer Olanakları

Dikey geçiş sınavlarına giren öğrenciler YÖK tarafından belirlenen ve dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin,” Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” ve “Hemşirelik Hizmetleri” bölümlerine geçerek lisans tamamlayabilirler.

Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

1.İlk ve acil yardim teknisyenliği,2.Anestezi teknisyenliği,3.Diyaliz teknisyenliği.

Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Dikey geçiş sinavlarina giren öğrenciler YÖK tarafindan belirlenen ve dört yillik lisans eğitimi veren üni versitelerin,” H emşirelik ve Sağlik Hizmetleri” ve “Hemşirelik Hizmetleri” bölümlerine geçerek lisans tamamlayabilirler.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr