Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


 Mazeret Sınavları Hakkında


Sevgili Öğrenciler,
SHMYO 2022-2023 Güz Yarıyılı ara sınavlarına, mazereti nedeni ile giremeyen öğrencilerden ‘İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda başvurmaları koşulu ile Yönetim Kurulunca uygun görülenler mazeret sınavına katılabilirler.

 

’Madde 25 : (4) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla mazeretinin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler. Mazeret süresi sebebiyle devamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Dönem sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.

Madde 25: (5) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Sağlık sorunları nedeniyle mazeret sınavı için alınan sağlık raporlarının tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınmış olması gerekir. Raporlu öğrencinin rapor saatinden sonra rapor süresince girdiği sınavlar iptal olur. Rapor saatinden önce girdiği sınavlar iptal olmaz.’’

Sınav saatleri çakışan ÇAP öğrencilerinden mazeretleri geçerli olan öğrencilere, dilekçe vermek koşulu ile Yönetim Kurulunca uygun görülenler için mazeret sınav hakkı verilir.

Mazeret sınavı başvurusu için, Ekli formu doldurup ıslak imzalı olarak hazırladıktan sonra C Blok Kat 2’de bulunan SHMYO Sekreterliğine başvuru yapabilirsiniz.

Önemli Not: Raporlarda tarih, saat, protokol numarası veya barkod bulunması zorunludur. Mazeret bittikten en geç bir hafta sonrasına kadar başvuru yapılmalıdır. Son başvuru tarihi 02.12.2022 saat 17.00 dir.

Başvurularınızda herhangi bir hak kaybına uğramamanız için bu hususlara dikkat etmeniz büyük önem taşımaktadır.

Başvuru formu için tıklayınız.