Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


 Azami Öğrenciler Hk.


Değerli Öğrenciler;

Azami süresini dolduran öğrencilerin yararlanabilecekleri ders ve/veya sınav haklarını kullanabilmeleri için 16.09.2022-26.09.2022 tarihleri arasında, ekinde ödeme dekontunun da bulunduğu aşağıdaki başvuru formları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sekreterliğine (C Blok 2. kat) elden ya da öğrenci uzantılı mail adreslerinden (ogr.gelisim.edu.tr şeklinde biten e posta adresleri ile) başvurmaları gerekmektedir. 

Başarılar Dileriz.
 

Azami Öğrenci Ders Başvuru Dilekçesi 

Azami Öğrenci Sınav Başvuru Dilekçesi