Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavları

Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavları

11.09.2020 Cum

Sevgili Öğrenciler,
Mezuniyet durumundaki öğrencilerimiz için 2019-20 Yaz Dönemi Tek Ders ve Not Yükseltme Sınav başvurusu için 11.09.2020-14.09.2020 tarihleri arasında aşağıdaki ilgili formu doldurarak  shmyo@gelisim.edu.tr adresine ıslak imzalı şeklini tarayıp göndermeniz gerekmektedir. Sınavlar 18.09.2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilecektir. 
Öğrencilerimizin başvurularını *******(Öğrenci No)@ogr.gelisim.edu.tr uzantılı mail adreslerinden ilgili formunu gönderirken mailde konu kısmına ‘Tek Ders/Not Yükseltme Sınav Başvurusu’ yazması gerekmektedir.

‘İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin bu sınavlara girme hakkı olan öğrencilere ilişkin maddeleri aşağıda belirtilmiştir. Sorularınız için 0212-4227000/7112 no’lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Kolaylıklar Dileriz.


Tek Ders ve Not Yükseltme Formu 


Madde 25 (7) (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Devam şartı dışında öğretim programında yer alan bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim­ öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir
Madde 25 (9): (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlık/müdürlüğe başvurarak, genel not ortalaması yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim­ öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Genel not ortalaması yükseltme sınavında aldığı not başarı notu olarak işlenir

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01