TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Tıbbi Sekreterlik Mesleğinde İstihdam Olanaklarına Genel Bakış

28.03.2019 Per 09:12

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Başkanı Öğr. Gör. Nazlı Yüceol, Tıbbi Sekreterlik Mesleğinde İstihdam olanaklarını anlattı.

İGÜ SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Öğr. Gör. Nazlı Yüceol, "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mesleği bilindiği üzere gerek devlet gerek ise özel sektör istihdam olanağı bulunan bir meslek grubudur. Bireyler 2 yıl süren mesleki eğitimlerini tamamlama aşamasında kamu ve özel sağlık kuruluşlarında zorunlu yaz stajı yapmak sureti ile mesleki teorik bilgilerini uygulama alanında tecrübe etme fırsatı yakalamaktadır. Tıbbi Sekreterlik Mesleğinin kendi içerisinde barındırdığı en büyük engel Tıbbi Sekreterlik adı altında verilen ve kısa sürede sertifika almak sureti ile Tıbbi Sekreter olarak istihdam edilmenize imkân tanıyan kurslardı. Devleti bu noktada 2016 yılında getirmiş olduğu Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul edilmiş ve  “Eğitimli sağlık personeli sayısının artırılması ve sağlık hizmetlerinin  -artması için sağlık hizmet sunumu sırasında görev alanların meslek tanımları düzenlenerek, eğitimsiz ve liyakatsiz görev alma ve görevlendirmelerin önüne geçilebilmesi için idari para cezası getirilmektedir”  ibaresi ile birlikte mesleğin önündeki engeli bir nevi kaldırmış bulunmaktadır.  Bu noktada üniversitede 2 yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik eğitimi almış ve mesleki anlamda gerek teorik gerek ise pratik bilgiye sahip bireylerin istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmıştır" ifalerini kullandı.

Kamu ve özel sektör istihdamının tıbbi sekreterlerin çalışma alanlarını oluşturduğunu hatırlatan Öğr. Gör. Nazlı Yüceol açıklamasına şu şekilde devam etti: "Öncelikle kamu istihdamı alanında sayıları incelemek gerekir ise Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/4 atamaları içerisinde 77 kontenjanı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunlarına ayırdı. Tıbbi Sekreter atamaları içerisinde illere genel olarak birer, ikişer kişilik kontenjan açıldı ve bu kontenjanların tamamı doldu. Sağlık Bakanlığı KPSS 2017/5 sözleşmeli personel alımında Tıbbi Sekreter atamaları içinde 3.964 kontenjana yer verilmişti. KPSS 2018/5 atamaları içerisinde de Tıbbi Sekreter olarak 818 kişilik atama gerçekleştirildi. Tıbbi Sekreterlik KPSS 2018/4 atama taban puanları içerisinde en düşük puan 84,667 puan ile İstanbul iline gerçekleştirilmiştir.  Bu noktada kamu istihdamının dışında özel sektör istihdamı alanında Tıbbi sekreter olarak yer alabilmek adına da atılması gereken birtakım adımlar olduğunu söylemeden geçmemeliyiz. Özellikle özel sektör istihdamında, bireyin kişisel gelişimine ayırdığı zaman, kazanımları ve mesleki teorik bilgisi bir arada olduğunda anlamlı bir hal almaktadır" dedi.

Günümüz dünyasında sadece üniversite mezunu ve bir diploma sahibi olmanın ihtiyaçları karşılamak için tek başına yeterli olmadığını dile getiren Öğr. Gör. Nazlı Yüceol, "Bu noktada Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında eğitim almakta olan siz değerli öğrencilerimize kendinizi geliştirmek, rakiplerinizin bir adım önünde olmak adına önemli roller düşmektedir. Kişisel gelişiminizi desteklemek, mesleki alanda gelişiminize katkıda bulunmak adına araştırmacı bir ruha sahip olmak, mesleki gereklilikleri yakında takip etmek, mesleğiniz ile ilgili trendleri ve değişimleri yakından gözlemleyerek eksiklerinizi tespit etmek ve bu eksiklikleri tamamlamak, dünya üzerindeki trendleri takip etmek adına geren adımları atmak yapmanız gerekenler arasında ilk sıralarda gelmektedir. Seminer, konferans katılımları, sertifika programları, mesleğinizi icra etmek üzere kullanmanız gereken yazılım, uygulama ve programlar üzerine eğitimler, kulüp üyelikleri, geziler bu anlamda atılacak adımlar arasındadır. Bilgi sınırsızdır, her daim bilgiye ulaşmak ve kendimizi geliştirmek hayattaki öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır. Siz değerli öğrencilerimizin vizyonunun bu doğrultuda olması adına her daim destekçiniz olarak yanınızda olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr