PERFÜZYON TEKNİKLERİ

Program Başkanı Mesajı

25.05.2018 Cum 04:31
Değerli Öğrenciler,

Sağlık sektöründe tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişim ve buna paralel bir değişim yaşanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesi hizmet alanının genişlemesi, sağlık hizmeti sunan kamu ve özel kuruluşların artması nitelikli personel ihtiyacını arttırmaktadır.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda sahip olduğumuz ilke ve değerler ışığında mezun öğrencilerimizin iş hayatlarında ve sosyal yaşamlarında başarılı, mesleklerinde farklılık yaratabilen, bilgi ve  becerisi ile tercih edilen sağlık çalışanları olmalarını sağlayacak eğitim modeli uygulamaktayız.
 
Meslek yüksekokulu programlarından Perfüzyon Teknikleri Bölümü uzman hekimin gözetiminde, kalp ameliyatı sırasında kullanılan kalp-akciğer makinesini, dolaşım veya solunum yetmezliklerinde kullanılan kalp-akciğer destek cihazlarını hazırlayıp çalıştıran, ameliyat süresince takibini yapan sağlık teknikerlerini yetiştirmektedir. Böbrek yetmezliğinde kullanılan diyaliz cihazlarını, hemo-diyafiltrasyon ve ototransfüzyon cihazlarının hazırlanıp çalıştırılması takibinin yapılması da  yine Perfüzyon Teknikleri Bölümü mezunlarının sorumlulukları içinde yer almaktadır.

Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefine yönelik yapılan çalışmalar ile müfredatı hazırlanan bölümde teorik derslerin yanı sıra yaparak öğrenme ilkesinden yola çıkarak uygulamalı derslere de ağırlık verilmektedir. Eğitimleri sırasında hayat boyu öğrenme prensibini benimseyen öğrencilerimiz güncel bilgiyi takip etme merakını ve becerisini de daha öğrencilik yıllarında kazanmaktadır. Aldıkları eğitim ile topluma değer yaratma misyonunu üstelenen öğrencimiz meslek etiğine sahip, toplum yararını önemseyen, hasta ve hasta haklarına saygılı, iletişim becerisi yüksek, analitik düşünme kabiliyeti gelişmiş nitelikli bireyler olarak mezun olmaktadır.
 
Siz de insan yaşamında hayati önem taşıyan sağlık sektöründe var olmak, kalp ve damar cerrahisinin başarısında etkin rol almak için Perfüzyon Teknikleri Bölümü öğrencisi olmaya seçebilirsiniz. Hepinize başarılı dilerim...
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KAYA KOÇDOĞAN
Perfüzyon Teknikleri Program Başkanı

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01