AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Programın Amacı

Ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve ameliyata giren ekipte yer alıp uygulama açısından destek veren yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

 
Programın Hedefi

Ameliyat olacak hastanın en az risk altında sağaltım ve sağkalımını sağlamak için en ileri teknolojiyi sınıflandırır ve uygular.

 
Kariyer Olanakları

Dikey geçiş sınavlarına giren öğrenciler YÖK tarafından belirlenen ve dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin,” Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” ve “Hemşirelik Hizmetleri” bölümlerine geçerek lisans tamamlayabilirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

1.İlk ve acil yardim teknisyenliği,2.Anestezi teknisyenliği,3.Diyaliz teknisyenliği.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Dikey geçiş sinavlarina giren öğrenciler YÖK tarafindan belirlenen ve dört yillik lisans eğitimi veren üni versitelerin,” H emşirelik ve Sağlik Hizmetleri” ve “Hemşirelik Hizmetleri” bölümlerine geçerek lisans tamamlayabilirler.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 59
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 7
I.Öğretim (%50 Burslu) 52
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan) 10
II.Öğretim (Ücretli) 4
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu) 6
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2013-2014
Puan Türü YGS2
Öğrenim Süresi 2
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS