TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Programın Amacı

İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir.

 
Programın Hedefi

Tıbbi Görüntüleme programında teorik branş dersler ve tüm radyolojik görüntüleme cihazları (BT, MR, Ultrasound, konvansiyonel, radyografik cihazlar, dijital radyoloji) ile yapılan pratik dersler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalında yürütülmektedir. Ayrıca, 1. ve 2. sınıf sonunda Radyoloji Uzmanları denetiminde altı haftalık yaz stajı yapılmaktadır. Bu nedenlerle, öğrencilerimiz radyoloji bölümlerinde çalışan ekibin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

 
Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerde "Tıbbi Görüntüleme Teknikeri" olarak çalışabilmektedir. Üniversite Hastanelerinde, Devlet Hastanelerinde, Özel Hastanelerde v.s Tüm hastanelerde Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Bugün ülkemizde hemen her hastanenin Radyoloji bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel görüntüleme merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmaktadır. Sağlık Bakanlığının son yıllarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun Tıbbi görüntüleme teknikerleri yerleşmektedir. Devlet ve özel hastanelerde Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerine ciddi ihtiyaç duyulmaktadır.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

YGS-1 taban puan türüyle tercih yapilan diğer ön lisans programlarina yatay geçiş yapabilirler.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlik Hizmetleri

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 24
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 9
I.Öğretim (%50 Burslu) 15
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan) 28
II.Öğretim (Ücretli) 9
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu) 19
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2012-2013
Puan Türü YGS1
Öğrenim Süresi 2
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS